Celeb Quiz: Olivia Newton-John

Do you know where Olivia Newton-John was born?

Cambridge, England!

Facebook
Twitter
Instagram